Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

 新闻资讯     |      2019-10-31 23:44

博天堂官网btt818g.comOnitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏大秀于日本东京发布,延续传承与创新精神,以新青年,摩登制服,新休闲装束,运动风潮,自由精神作为主要元素,打造模糊性别界限,多元化的新系列。

< >

Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

Onitsuka Tiger鬼塚虎2020春夏时装秀于东京举行

     

来源微信:Onitsuka Tiger